Carel George van Wassenaer

Obdam (1733-1800)Carel George van Wassenaer Obdam (1733 - 1800) was de derde zoon van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam, en Dodonea Lucia van Goslinga. Hij was lid van de Staten van Friesland, later van Holland en Overijssel, gecommitteerde ter Staten-Generaal, lid van de Raad van State, grietman van Franekeradeel, raad ter Admiraliteit van Friesland, dijkgraaf van de Vijfdeelsdijken in Friesland, voorzitter van de Raad van State, gezant naar Wenen en Provisioneel Representant van het Volk van Overijssel. Hij trouwde in 1767 Jacoba Elisabeth van Strijen, dochter van Jacob en Geertruiid Blaeu en weduwe Dirk Trip. In Delden herinnert nu nog Hotel-Restaurant Carelshaven aan deze Carel.

handtekening Carel George van Wassenaer Obdam

 

Bio

Carel George van Wassenaer Obdam (1733 - 1800) was een modern man. In Friesland, waar hij grietman was van Frankeradeel, heeft hij zich bezig gehouden met de bouw van dijken. In Twente is hij bekend geworden door het graven van de Twickeler Schipvaart, een verbinding van Delden met het riviertje de Regge. Deze aanleg was een begin van de ontsluiting van Twente. Ook liet graaf Carel op het landgoed Twickel een houtzaagmolen bouwen. 

In 1767 trouwde hij met de gefortuneerde Amsterdamse koopmansdochter Jacoba Elisabeth van Strijen, weduwe van Dirk Trip.