Familievereniging van Wassenaer
 

De Familievereniging van Wassenaer werd, net als de Familiestichting opgericht in 1992.

Waar de Familiestichting tot doel heeft om de bezittingen van de Familie van Wassenaer te co÷rdineren en om de studie naar het Geslacht van Wassenaer te bevorderen is de Familievereniging bedoeld om de banden tussen de thans nog levende leden van de familie te bevorderen.

De Familievereniging belegt jaarlijks een ledenbijeenkomst. De vereniging ondersteunt de activiteiten van de Familiestichting. Het bestuur wordt voorgezeten door drs. D.L. baron van Wassenaer. Andere bestuursleden zijn M.H.M. baron van Wassenaer, Mr D.C. baron van Wassenaer en A. barones van Wassenaer-Golla.