Persbericht d.d. 10 november 2000 (2)
 

Het bestuur van de Stichting Internationale Van Wassenaer Concours maakt het volgende bekend.

Kort Geding gewonnen
Bij vonnis van de fungerend president van de Rechtbank te Den Haag. Mr R.J. Paris, van 10 november 2000, te 16.00 uur is het Nederlands Congres Centrum NV (NCC) op straffe van een dwangsom van fl.. 100.000 bevolen om de Nieuwe Kerk op 15 november vanaf 18.00 uur ter beschikking te stellen van de Dr. Anton Philipszaal en de Stichting van Wassenaer Concours ten behoeve van het Openingsconcert van het Van Wassenaer Concours die zelfde avond.

Het Nederlands Congres Centrum had, ondanks een eerdere reservering ten behoeve van het concours, de Nieuwe Kerk verhuurd aan de Stichting Vakhandel Sanitair, ten behoeve van een bal met feest voor plm. 70 personen. Ondanks deze fout en ondanks het genereuze aanbod van de Gemeente Den Haag voor een zeer goede alternatieve ruimte, weigerde het NCC te bevestigen dat zij de Nieuwe Kerk ten behoeve van het concours ter beschikking zou stellen. De President van de Rechtbank heeft dit nu alsnog bevolen.

Inmiddels blijkt de Stichting Vakhandel Sanitair zijn feest - heel toepasselijk - op Kasteel Duivenvoorde te hebben gehouden en zo is alles toch nog goed terecht gekomen.

Reactie
Stichtingsvoorzitter N.P. van Schouwenburg: "Het is fantastisch dat wij nu alsnog ons concert in de Nieuwe Kerk kunnen houden. Het was werkelijk niet te geloven dat wij door deze "Soap-Opera"gedwongen werden ons concert, waarvoor vele kaarten waren verkocht en waarvoor allerlei hoogwaardigheidsbekleders waren uitgenodigd vanwege deze kennelijke fout zouden moeten afgelasten. Wij zijn enerzijds blij, maar anderzijds vinden wij het ook spijtig dat wij hiervoor een kort geding nodig hadden. Wij zijn de gemeente Den Haag en de Dr Anton Philipszaal zeer erkentelijk voor hun bemiddeling in deze. Het concours belooft in ieder geval een groot succes te worden"
Concours
Het concours vindt plaats van 14 tot en met 18 november 2000 op en rond Den Haag. Verdere informatie vindt u op de website.
Inlichtingen
Nadere inlichtingen bij
Impulse Art Management, tel 020-6266944, fax 020 6227118 (mail to: impulse.art.m@hetnet.nl)
N.P. van Schouwenburg (voorzitter St. Int. van Wassenaer Concours), tel. 070 3377 242 of 06 53 164 387, of
Mr A.G.J. van Wassenaer van Catwijck (secr.
St. Int. van Wassenaer) Concours, tel 020 5772343 of 06 51572768)

Mail to: info@wassenaer.net 

Correspondentie-adres:
Stichting Internationale Van Wassenaer Concours
Grimburgwal 1, 1001 MK Amsterdam