Wassenaer.net

De Familiestichting van Wassenaer werd opgericht in 1992. Initiator was de toenmalige familieoudste, Prof. Mr. A.J.O. (Otto) baron van Wassenaer van Catwijck (1930-1996), samen met Mw. J.C. Iddink, barones van Wassenaer, de laatste bewoonster van het kasteel Hoekelom. Tot dan toe was het binnen de familie de gewoonte dat de oudste van de oudste, de Heer van de beide Katwijken en 't Zant, bij testament de beschikking kreeg over de nog resterende heerlijke rechten (de heerlijkheid Katwijk, het recht van kerkbank en nog een aantal andere), het omvangrijke familiearchief, de familieportretten en -schilderijen, het Familiegraf te Katwijk en een aantal percelen van de Oude Rijn tussen Leiden en Rijnsburg. Otto van Wassenaer meende dat het beter zou zijn als een aantal familie-eigendommen in een "dode hand" (een rechtspersoon) terecht zou komen.

De Familiestichting beschikt inmiddels over een groot aantal schilderijen, welke zich deels in bruikleen bevinden bij musea en andere culturele instellingen, maar ook andere waardevolle kunstvoorwerpen. Veel daarvan zijn afkomstig van andere familieleden. Verder is de stichting eigenaar van het een omvangrijk archief dat zich grotendeels bevindt bij het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Dit archief is inmiddels geïnventariseerd als onderdeel van het Van Wassenaer 2000 project. Behalve de huidige familieoudste, Mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck (1956), voorzitter, maken een tweetal andere Van Wassenaers van het bestuur deel uit, alsmede Dr H.M. Brokken, voormalig rijksarchivaris en projectleider van het Van Wassenaer 2000 project, en vertegenwoordigers van het Katwijks Museum voor Oudheden, de Stichting Duivenvoorde en de Vereniging Vrienden van de Geldersche Kasteelen.

De Stichting heeft als aanjager van het Van Wassenaer 2000 project gefungeerd. De Stichting werft financiële middelen onder diverse sponsors. De Stichting heeft samenwerkingsverbanden met het Haagsch Historisch Museum, het Algemeen Rijksarchief, Duivenvoorde, Twickel en met de Stichting Internationale Van Wassenaer Concours.

De Stichting is een instelling als bedoeld in art. 24 lid 4 Successiewet. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten