Wassenaer.net

Familiehistorie

800 jaar geleden…

In november 1200 werd voor het eerst schriftelijk melding gemaakt van een Van Wassenaer. Dit vormde de aanleiding voor het organiseren van de tentoonstelling "Heren van Stand - Van Wassenaer: 800 Jaar Adelsgeschiedenis" in het Haags Historisch Museum in 2000.

800 jaar familiegeschiedenis Van Wassenaer met z’n ups en z’n downs, maar met in elk geval één constante: de zorg voor het bezit. Afgezien van persoonlijk talent was een goed beheer van oud en het verwerven van nieuw bezit mede afhankelijk van een adellijke afkomst en de daarbij behorende rechten. Ook speelden het bekleden van hoge functies – die leverden macht en status op – en een uitgekiende huwelijksstrategie om een goede partner te vinden voor met name de oudste zoon een belangrijke rol. De tentoonstelling laat het u allemaal zien en beleven.

Lees verder >> Geschiedenis in beeld

Het geslacht Van Wassenaer is het oudste adellijke geslacht in het graafschap Holland dat nog bloeit en dat voor het eerst vermeld wordt op 3 november 1200. Sinds 1814 behoren de leden ervan tot de Nederlandse adel van het koninkrijk.

Geschiedenis

De bewezen stamreeks begint met Philips van Wassenaer, ridder, die vermeld wordt tussen 1200 en 1223. Zijn kleinzoon Arent van Duvenvoirde noemde zich naar zijn in 1258 verworven kasteel en heerlijkheid Duivenvoorde. Pas zijn nazaat Johan van Duvenvoirde (†1645) nam weer de naam Van Wassenaer aan.

Lees verder >> Het geslacht Van Wassenaer

De oudst bekende eigenaar van het kasteel - vermeld in een akte over Duivenvoorde van 1226 - was Philips van Wassenaer. Zijn zoon Arent (I) zou als eerste de achternaam "Van Duivenvoorde" voeren. Rond 1600 wordt de oude familienaam Van Wassenaer weer aangenomen. De voornaam "Arent" is ook daarna tot op de dag van vandaag nog gebruikt. Ten tijde van Arents zoon Floris en kleinzoon Arent II is de schildmuur om het kasteel gebouwd. Achterkleinzoon Arent III werd rond 1343 tot ridder geslagen.

Lees verder >> Historie Duivenvoorde en Van Wassenaer

Detail uit D. Stoop, "Het bezoek van de heer van Katwijk, Willem II van Liere, en diens
vrouw, Anna van Wassenaer van Duyvenvoorde, aan het strand van Katwijk (1684).

Collectie Familiestichting van Wassenaer

Tussen Katwijk, of liever de beide Katwijken, en de Familie van Wassenaer bestaat een bijzondere band, die teruggaat tot 1339. In dat jaat werd Philips III van Wassenaer, burggraaf van Leiden, beleend met de ambachtsheerlijkheid Valkenburg-Leiden. Behalve het lagere bestuursgezag bevatte dit leen onder meer een jaarlijkse som uit de lente- en herfstboden, het jachtrecht, het veer- en visrecht en de tol op de Oude Rijn (de Familiestichting bezit nu nog een deel van de Oude Rijn), het windrecht en de dwangmolen, en de hofvis en het pondgeld van de zeeman. Het hofgeld, een belasting op de huizen te Katwijk aan de Rijn, ging niet over aan de heer van Wassenaer, maar werd als afzonderlijk leen uitgegeven en kwam in 1403 als geallodialiseerd recht aan Lysbeth van Assendelft. De hofvis was het recht op de beste vis van elke vangst en was oorspronkelijk bestemd voor de huishouding van de heer. Tegen het einde van de 14e eeuw werd deze prestatie in natura omgezet in een geldbedrag volgens een speciaal tarief voor de verschillende vissoorten.

Lees verder >> Van Wassenaer en Katwijk

Bredero het Edelste, Wassenaer het Oudste, Egmond het Rijkste en Arkel de Stoutste....

Wie herinnert zich wellicht deze regel uit een vers van Fulco de Minstreel in het gelijknamige boek van C. Joh. Kievit? Bredero, Egmond en Arkel waren beroemde namen uit de middeleeuwen, maar al eeuwen uitgestorven, net als overigens Teijlingen, IJsselstein, Abcoude, van Amstel, noem maar op. In 2000 is van al die namen nog één familie over, Van Wassenaer. Een familie van betrekkelijk gewone mensen, met gewone banen en gewone gezinnen. Vroeger was dat anders.

Lees verder >> Heren van Stand: 800 jaar Van Wassenaer

Van Wassenaer familiewapen Mit Gansch Trouwe
Het wapen van de Van Wassenaers, met de wapenspreuk "Mit Gansch Trouwe"

Een van de oude burggraven heeft deze woorden tot zijn persoonlijke lijfspreuk gemaakt. Veel later nam een Frederik Hendrik van Wassenaer van Catwijck (1701-1771) deze lijfspreuk over voor zichzelf. Hij was een deftig heer en bovendien Baljuw van Den Haag. Dat was een belangrijke en verantwoordelijke post. En wellicht viel het hem soms zwaar om alle plichten die op zijn schouders rustten goed uit te voeren. De oude woorden van zijn verre voorvader gebruikte hij wellicht als aansporing om trouw zijn taken te vervullen en zijn werk te blijven doen met "gansch trouwe", met volle inzet als een getrouwe dienaar van de stad.

Lees verder >> Mit Gansch Trouwe

De geschiedenis van het huis Twickel gaat terug tot 1347. Het jaar waarin Herman van Twickelo een huis kocht, dat vanaf 1389 werd aangeduid als het huis Twickel. Door vererving via vrouwelijke lijn is het huis van de Van Twickelo's, in respectievelijk de geslachten Van Raesfelt (1539), Van Wassenaer (1682) en Van Heeckeren (1831) gekomen. In 1953 bracht M.A.M.A. barones van Heeckeren van Wassenaer het landgoed Twickel onder in een Stichting. Over de relatie Twickel en de tak van Wassenaer Obdam raadplege men het daaraan gewijde hoofdstuk in de inleiding Huisarchief Twickel.

Lees verder >> Relatie tussen tak Van Wassenaer Obdam en Twickel (1682 - 1831)


Het ontbijtje

Het ontbijtje. Zo wordt dit schilderij in de familie genoemd.

Het schilderij bevat drie elementen:
- In het midden een alliantiewapen van Van Wassenaer en Van der Werf met een helmteken erboven. Daaromheen staan de namen van een echtpaar.
- Aan de kant van het Van Wassenaerwapen staat ‘Johannegen Jeroensd vander Werf’ en aan de kant van haar wapen ‘Dirck Pieters z van Wassenaer’.
- Om dit wapenbord heen, eronder en erboven en aan weerszijden zijn van allerlei spijzen geschilderd: vlees en vis, brood, een ei, vruchten, noten. Er staan bekers op en glazen. Merkwaardig zijn drie op elkaar gestapelde kazen, de bovenste kaas heeft een donkere kleur. Men zegt dat er een klein beetje mest door het stremsel is gedaan.
Op een pas door het Mauritshuis verworven schilderij van de Vlaamse schilderes Clara Peeters (c.1580/1590–in of na 1621) staan ook drie kazen op elkaar waarvan een bijna zwart. Dat was in die tijd blijkbaar een gewoonte.

Lees verder >> Het ontbijtje


Lands oorlogsschip de ‘Prinses Carolina’

’s Lands Oorlogsschip de ‘Prinses Carolina’ bevlagd ter ere van de Verjaardag van zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins Stadhouder op de rede van Malaga de achtste augustus 1757 gecommandeerd door de Hoogweledelen Heer Baron van Wassenaer, Schout bij Nacht van Holland en West-Friesland.

Lees verder >> De ‘Prinses Carolina’


De Oude Rijn perceel E728

Eens was de Oude Rijn een machtige rivier. Bij Lobith het land binnengekomen, mondde haar hoofdstroom eertijds uit in de zee bij Katwijk. Haar oevers vormden toen de bovenste grens van het rijk der Romeinen en zij waren het waarschijnlijk die het geheimzinnige kasteel, de Brittenburg, bij haar monding hebben aangelegd. Een kasteel dat in de zestiende eeuw opeens boven water kwam, en dat daarna nooit meer is gezien. Bij het terug- trekken van het strand en de duinen is het waarschijnlijk veel verder in de zee komen te liggen.

Lees verder >> De Oude Rijn E 728


De Maaltijd van de Heren van Liere (schilder onbekend)
(klik op foto om te vergroten)

De schilder van de ‘Maaltijd van de Heren van Liere’ is niet bekend. Op het schilderij zien we een gezelschap mannen aan een rijkelijk met spijs en drank gevulde tafel zitten.
Zes heren, in het zwart gekleed, lijken belangrijke figuren, maar de drie heren in het midden lijken wel de allerbelangrijksten te zijn. Dat zijn de drie gebroeders Van Liere. De oudste, Arnold, tussen 1500 en 1529 herhaaldelijk schepen en burgemeester van Antwerpen, maar ook ridder, heer van Santhove en Woldesedan. De volgende is Nicolaas, waar Jacoba van Liere van afstamde, heer van Berchem en markgraaf van Antwerpen. Willem, de jongste, was ridder en ambtman of amman (een hoge rechterlijke functie) van Antwerpen maar ook meerdere malen burgemeester van Antwerpen tussen 1526 en 1535. Hun zus, Adriana van Liere, was de overgrootmoeder van Nicolaas Rockox (1560-1640), ook meerdere malen burgemeester en schepen van Antwerpen tussen 1887 en 1636. 

Lees verder >> De Maaltijd van de Heren van Liere


Herenbanken in de hervormde kerk in Katwijk aan Zee: familiewapen

De heren van de beide Catwijcken en het Sant bezaten in hun dorpen, zowel aan de Rijn als aan de zee, het zogenaamde collatierecht, het recht om zich met de benoeming van de dominees te bemoeien. Zij waren opperkerkmeester. En in de kerken hadden zij hun eigen banken, versierd met het familiewapen.

Lees verder >> De Herenbanken in Katwijk

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten